Innhold
Hovedside
Historie
Styret
Anlegg
Langrenn
Hopp
Alpint
Skihytta
Linker
Gjestebok

 

Saksliste årsmøte 2005

 

Saksliste for årsmøtet 5. mai 2004.

 

         I. Åpning av årsmøtet ved klubbens leder

        II. Godkjenning av saksliste og innkalling

       III. Valg av dirigent

       IV. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.   

         1. Årsmelding

         2. Klubbens regnskap i revidert stand

         3. Innkomne forslag

         4. Fastsette kontingent

         5. Vedta lagets budsjett

         6. Valg av

                     a) Leder

                     b) Nestleder/sekretær  (på valg)                                 

                     c) Kasserer

                     d)      Fire styremedlemmer:           

                                  Leder langrenn  (på valg)

                                  Leder hopp   (på valg)

                                  Leder løypekomité (på valg)

                                  Leder hyttestyre (på valg)

                     e)  2 revisorer

                      f)  2 representanter til skikretsens ting
                          1 representant til HIR sitt årsmøte + 1 reserve

                     g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem.

 

 

[tilbake]